Jakie sprawy można załatwić w kancelarii notarialnej?

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym notariusz przygotowuje różnego rodzaju umowy dotyczące woli ich stron oraz poświadczenia dokumentów. Umowy, które są sporządzane przez notariusza stanowią dowód na to, że są one zgodne z przepisami. Ponadto niektóre dokumenty powstałe w wyniku pracy notariusza są tworzone po to, aby zminimalizować liczbę sporów sądowych.

Umowa sprzedaży nieruchomości

Jeżeli chcemy sprzedać lub kupić dom, działkę czy jakąkolwiek inną nieruchomość, koniecznym jest udanie się do siedziby notariusza, którą jest właśnie kancelaria notarialna i podpisanie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Wyżej wspomniane stanowi zwieńczenie transakcji, która odbyła się między sprzedającym, a kupującym. Przepisy prawa jasno mówią o tym, że tego typu umowa może być zawarte jedynie w formie aktu notarialnego, który notabene sporządza notariusz.

Poza samą umową kupna/sprzedaży nieruchomości warto również w kancelarii notarialnej podpisać tzw. umowę przedwstępną. Ten typ umowy stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie co do tego, że jej postanowienia zostaną zrealizowane. Jeżeli jednak którakolwiek ze stron postanowi się z nich wycofać będzie można na jej podstawie dochodzić swoich praw przed sądem.

Intercyza

Kolejnym dokumentem, który zwiera się w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej jest intercyza, czyli małżeńska umowa majątkowa. Wprowadza ona rozdzielność majątkową co oznacza, że od momentu jej podpisania małżonkowie dysponują osobnym majątkiem.

Intercyza może być sporządzana zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i również w trakcie jego trwania. Ten rodzaj umowy może występować w kilku rodzajach, a wybór konkretnego jest ściśle uzależniony od sytuacji oraz oczekiwań małżonków. Co istotne, tylko spisanie intercyzy w obecności notariusza czyni ją ważną w świetle prawa.

Sprawy spadkowe

W sprawach ustanowienia spadku można udać się albo do notariusza albo do sądu. W przypadku tego pierwszego procedura ta przebiega dużo szybciej . Ważnym jest jednak aby w kancelarii notarialnej stawiły się wszystkie osoby uwzględnione w spadku.

Jeżeli wyżej wspomniane rozwiązanie nie przyniesie założonych korzyści i strony nie będą potrafiły się porozumieć, wówczas kolejnym etapem jest sprawa sądowa.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here