Posiadanie kasy fiskalnej przy sprzedaży internetowej - wymóg czy konieczność

Każda osoba planująca założenie i prowadzenie sklepu internetowego powinna sprawdzić, czy będzie musiała zaopatrzyć się w kasę fiskalną. Jest to o tyle istotne, gdyż polskie prawo umożliwia sprzedawcom zrezygnowanie z ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej – i to bez względu na to, czy jest się płatnikiem VAT czy też nie. Jednocześnie należy pamiętać, iż nieuprawniona rezygnacja z kasy fiskalnej jest zagrożona mandatem.

Możliwość zrezygnowania z kasy fiskalnej
Polskie prawo gospodarcze przewiduje jedynie trzy sytuacje, w których przedsiębiorca nie jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Ma do tego w prawo w następujących przypadkach:
– gdy sprzedaż jest prowadzona na rzecz firm, instytucji czy placówek prowadzących działalność gospodarczą,
– gdy całkowity obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych (które nie prowadzą działalności gospodarczej) oraz rolników ryczałtowych nie przekracza rocznie 20 tysięcy złotych,
– gdy sprzedaż jest prowadzona za pośrednictwem Internetu, a zapłata za produkty następuje w formie bezgotówkowej bezpośrednio na konto bankowe.
Spełnienie któregokolwiek z tych warunków zwalnia przedsiębiorcę z konieczności zakupu kasy fiskalnej.

Wyjątki od reguły
Wprawdzie polskie prawo przewiduje w niektórych sytuacjach zwolnienie z konieczności zakupu kasy rejestrującej, to jednak istnieje wiele sytuacji, w których kasa fiskalna jest niezbędna. Zasady te dotyczą sprzedaży:
– nośników danych (zarówno zapisanych, jak i czystych),
– części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (oprócz motocykli),
– biżuterii,
– sprzętu telewizyjnego, radiowego, telekomunikacyjnego oraz fotograficznego,
– wyrobów tytoniowych,
– alkoholi,
– wód toaletowych oraz perfum,
– biletów i rezerwacje miejsc.
Jednocześnie należy pamiętać, iż lista ta dotyczy tych właścicieli sklepów, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przepisy nie mają zastosowania w przypadku, gdy kupujący prowadzi działalność gospodarczą.

Warunkiem dokonania sprzedaży jest wystawienie faktury, paragonu lub dowodu sprzedaży. W przypadku posiadania kasy fiskalnej najważniejszy jest paragon, który stanowi dowód dokonania transakcji. W sytuacji gdy klient poprosi o fakturę, to w pierwszej kolejności należy zarejestrować paragon, a dopiero potem wygenerować fakturę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here