Jak obliczyć EBITDA przykład?
Jak obliczyć EBITDA przykład?

Jak obliczyć EBITDA przykład?

Jak obliczyć EBITDA przykład?

EBITDA to skrót od anglojęzycznego terminu „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, czyli zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i odpisami wartości niematerialnych i prawnych. Jest to wskaźnik finansowy, który pomaga ocenić rentowność działalności przedsiębiorstwa, nie uwzględniając wpływu czynników finansowych i podatkowych.

Obliczanie EBITDA

Aby obliczyć EBITDA, należy zacząć od zysku operacyjnego (ang. operating profit) przed odsetkami i podatkami. Następnie dodaje się do niego amortyzację i odpisy wartości niematerialnych i prawnych. Ostateczny wynik to EBITDA.

Przykład:

Załóżmy, że przedsiębiorstwo XYZ osiągnęło w danym okresie zysk operacyjny w wysokości 500 000 zł. Dodatkowo, firma miała wydatki na amortyzację w wysokości 100 000 zł oraz odpisy wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 50 000 zł. Aby obliczyć EBITDA, należy dodać te trzy wartości:

EBITDA = Zysk operacyjny + Amortyzacja + Odpisy wartości niematerialnych i prawnych

EBITDA = 500 000 zł + 100 000 zł + 50 000 zł

EBITDA = 650 000 zł

Zastosowanie EBITDA

EBITDA jest często wykorzystywane jako wskaźnik rentowności działalności przedsiębiorstwa, ponieważ pomaga w ocenie samej działalności operacyjnej, niezależnie od czynników finansowych i podatkowych. Jest szczególnie przydatne w przypadku porównywania wyników różnych firm, zwłaszcza jeśli mają one różne struktury kapitałowe lub są zlokalizowane w różnych jurysdykcjach podatkowych.

Jednak EBITDA ma również swoje ograniczenia. Ponieważ nie uwzględnia odsetek, podatków, amortyzacji i odpisów wartości niematerialnych i prawnych, może nie dawać pełnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dlatego zawsze warto analizować EBITDA w kontekście innych wskaźników finansowych i uwzględniać pełny zakres czynników wpływających na rentowność.

Podsumowanie

EBITDA jest ważnym wskaźnikiem finansowym, który pomaga ocenić rentowność działalności przedsiębiorstwa. Oblicza się go poprzez dodanie zysku operacyjnego, amortyzacji i odpisów wartości niematerialnych i prawnych. Pomimo swoich zalet, EBITDA ma również swoje ograniczenia i powinna być analizowana w kontekście innych wskaźników finansowych. Pamiętaj, że EBITDA nie jest jedynym wskaźnikiem, który należy brać pod uwagę przy ocenie sytuacji finansowej firmy.

Wezwanie do działania:

Aby obliczyć EBITDA, wykonaj następujące kroki:

1. Zidentyfikuj wartość zysku operacyjnego (EBIT) dla określonego okresu.
2. Dodaj do niego amortyzację i odpisy.
3. Otrzymaną sumę nazwij EBITDA.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat obliczania EBITDA: https://www.fabrykafigury.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here