Dokumenty celne

Ważna i kompletna dokumentacja ma niebagatelny wpływ na skuteczne przeprowadzenie odprawy celnej przy imporcie towarów z Chin. Taką odprawę musi przejść każdy importer, który decyduje się na sprowadzenie większej ilości towarów do Polski. Konieczne jest posiadanie najważniejszych dokumentów celnych. Co istotniejsze trzeba je również prawidłowo wypełnić. Dzięki temu procedura zakończy się sukcesem.

Jak wypełnić dokumenty celne?

Gromadząc dokumenty celne w pierwszej kolejności należy pomyśleć o:

  • fakturze handlowej – ze szczegółowymi informacjami o sprowadzanych towarach,
  • liście przewozowym – najważniejszy dokument, bez którego żadna odprawa celna nie dojdzie do skutku,
  • specyfikacji towaru – z najistotniejszymi informacjami na temat ładunku.

Dokumenty celne w transporcie muszą być wypełnione w języku angielskim. Nie ma konieczności przetłumaczenia ich na język polski. W niektórych przypadkach potrzebne będą też inne dokumenty: certyfikat CE (dla wyrobów medycznych, budowlanych, zabawek, elektroniki) oraz świadectwo pochodzenia (towary niebezpieczne).

Jakie dokumenty celne przy eksporcie?

Przy eksportowaniu towarów zainteresowanym będą potrzebne następujące dokumenty: faktura handlowa oraz pozwolenie lub zezwolenie na eksport. Jak widać rodzaje dokumentów celnych są bardzo zróżnicowane i trzeba się do tego odpowiednio przygotować, aby w trakcie odprawy nie narazić się na żadne problemy.

Jak czytać dokumenty celne?

Jeśli transport z Chin do Polski ma dojść do skutku i przebiec bez większych niespodzianek warto skompletować zestaw powyższych dokumentów. Odpowiednia interpretacja dokumentów będzie miała miejsce jedynie wtedy, gdy będą przetłumaczone na język angielski i znajdą się w nich kluczowe informacje.

W przypadku faktury handlowej wspomina się o: nazwie i adresie dostawcy, nazwie i adresie importera, danych producenta, dacie wystawienia faktury i jej numerze, nazwie towarów, cenie jednostkowej, ilości czy też wartości towaru.

Specyfikacja to pełna lista przewożonych towarów wraz z informacją o całościowej liczbie transportowanych sztuk lub kartonów. Z kolei w liście przewozowym nie może zabraknąć: danych odbiorcy, wagi oraz ilości towaru, danych firmy dokonującej załadunku, numeru pieczęci, numeru listu przewozowego i numeru kontenera.

Zgłoszenie celne – jakie dokumenty?

Nie da się ukryć, że dokumenty celne w transporcie drogowym to jeden ze zdecydowanie najważniejszych elementów, aby odprawa celna nie zakończyła się klęską. To szczególnie ważne, gdy w grę wchodzi transport materiałów niebezpiecznych (np. akumulatory, benzyna, baterie, alkohol techniczny).

W prawidłowo sporządzonym zgłoszeniu celnym istotną rolę pełnią: faktura, specyfikacja, dokumenty dla preferencyjnych ustaleń taryfowych oraz zezwolenie lub pozwolenie na przewóz wybranych towarów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here